Няма снимка

АВИТУБАЛ

Производител: Биовета АД

AVITUBAL 28 000 – inj.ad us.vet.

Aviantuberculin28 000 IU/ml

Състав в 1 мл:

Активна субстанция: Proteinum tuberculini Mycobacterii avium

( щам D 4 ER ) – 28 000 МЕ

Помощни вещества: Phenolum, Solutio stabilisata purificata

Вид животни за които е предназначен

Птици, говеда, свине

Изследване за туберкулоза на птици и свине и за диференциална     туберкулинизация на говеда.

Противопоказания:няма.

Странични реакции: няма.

Употреба по време на яйценосене

Прилаганият продукт не влияе на яйценосенето и на качеството на

снесените яйца.

Дозировка и начин на приложение:

Прилага се интрадермално в доза 0.1 мл.

Туберкулинизация на птици

Продуктът се прилага интрадермално в доза 0.1 мл в менгушата, за

предпочитане в нейният долен край, като втората менгуша се

използва за контрола.Използват се само тънки игли без странични

отвори. Когато инокулацията е правилно извършена, на мястото на

убождане се проявява едно подуване с лещовидна форма.

Предозиране: Двойна доза от продукта не показва странични ефекти при третираните животни.

Карентен срок: няма.

Несъвместимости: не са познати.

Срок на годност: 2 години.     

Срок на годност след първо отваряне – 10 часа.

Съхранява се на тъмно и хладно място при температура 2 до 8оС.