БОВИТУБАЛ-туберкулин говежди

БОВИТУБАЛ-туберкулин говежди

Производител: Биовета АД

Състав:  Воvitubal- 30000 IU/ml инж. за ветеринарна употреба говежди туберкулин

ПРОДАВА СЕ САМО НА ВЕТЕРИНАРНИ ЛЕКАРИ ОТ ОФИСИТЕ НА ЛЕКООМ В СТРАНАТА            Показания: За туберкулинизация на говеда и останалите видове животни.

Пиложение: Строго вкожно!

Дозировка: За всички видове животни по 0.1 ml.

Поверка на говеда:  Апликацията се прави в областта на шията в предния край на лопатката на равнището на лимфните възли. Кожата трябва да се застриже 2/2 sm и да се почисти. На така застриганото и почистено поле трябва да се измери дебелината на кожата с кутиметър. След това вкожно се апликира препарата, така че да се образува вкожна подутина. След 72-ия часа се прави повторно замерване на мястото на апликацията.

Оценка: 

Отрицателна– под 2мм

Съмнителна –от 2 до 4 мм

Положителна– над 4 мм

Карентен срок: Няма.

Опаковка: Флакони от 5 ml.

Съхранение: На тъмно и сухо място при температура 2 - 8 °С.

Срок на годност: 2 години.