Няма снимка

ДИАГНОСТИЧЕН КИТ ЗА БРУЦЕЛОЗА ЧРЕЗ МЕТОДА БАВНА АГЛУТИНАЦИЯ

Производител: Биовета АД

Диагностичен кит за бруцелоза чрез метода бавна аглутинация (БА)

Diagnostic kit for brucellosis using the slow agglutination method

Състав на продукта:

Brucellaabortusантиген за БА    100 мл

Положителен серум Brucellaabortus  1 мл

Описание на продукта:Антигенът е млечно бяла суспензия с рехава утайка.

Серумът е червеникава течност.

Показания: китът се използва за диагноза на бруцелозата чрез метода бавна аглутинация.

Начин на използване: виж упътването за употреба.

Вид на опаковката:картонена кутия с флакони затворени с гумени тапи и алуминиеви капачки.

Големина на опаковката: антиген 1 х 100 мл, положителен серум Brucella аbortus1 х 1 мл.

Упътване за употреба: приложено към опаковката.

Съхранение:при температура от 2 до 8оС на сухо и тъмно място.

Срок на годност: 24 месеца.

Големина на предлаганата мостра: 1 кит.