МАСТИТИС ТЕСТ NK

МАСТИТИС ТЕСТ NK

Производител: Биовета АД

Характеристика: Разтвор на детергент в дестилирана вода, оцветен с Phenol rot.

Показания: За диагностика на мастити при доини крави (използва се в качеството на бърз тест в помещенията за отглеждане на животните).

Принцип на теста:  Реактивът предизвикна положителна реакция след смесването с мляко, съдържащо увеличено

количество клетъчни елементи (предимно ядрени) и отличаващо се с изменена киселинност(pH). Горепосочените изменения в млякото се появяват предимно след дразнене на паренхима на млечната жлеза от бактерии и други въздействия с не бактериален произход. След смесването на препарата с млякото, съдържащо повишено количество ядрени клетъчни елементи се наблюдава изменение на консистенцията под формата на гел с различна гъстота. При промяна рН на млякото се наблюдава промяна в цвета на сместа. Жълтият цвят показва кисела, а червеният - алкална среда.

Провеждане на теста: Смесват се приблизително 2 ml прясно издоено мляко с 2 ml от контролния разтвор в паничките за провеждане на теста.

Преценка на резултатите:  Реакцията се оценява до 30-та секунда при едновременно разклащане на паничките. Положителната реакция се отличава с образуването на флокули, влакна и дори гел в средата и. Едновременно протича и цветната реакция като резултат от взаимодийствието на различното по-степен рН с цветния индикатор. Положителна реакция може да се наблюдава при 200 000 и повече клетъчни елемента в 1 ml мляко.

Съхранение: При температура 15 - 250С.

Срок на годност: 2 години.

Забележка: Млякото в първите дни след раждането (до 3–ия- 5-ия ден) и малко преди това може да даде положителна реакция при здрави животни. Аналогичен е случая по време на еструс, при внезапна смяна на фуража и др. В такива случаи реакцията от всички четвъртини е еднаква. Ето защо се препоръчва диагностиката да се прави след пълно стабилизиране на състоянието на животното.