Ерисин

Ерисин

Производител: Биовета АД

ERISIN inj. ad us. vet.

Ваксина червенка свине

Състав: Инактивиран чрез формалин Erysipelothrix rhusiopathie, 3 щама от тип 2 и 1 щам от тип 1 минимум 1010 в 1 ml.

Показания: За имунизиране на свинете срещу червенка.

Противопоказания: Да не се ваксинират болни животни, свине-майки 2 седмици преди и 4 седмици след опрасване, прасета до 8 - седмична възраст.

Подготовка за употреба: Преди приложение флаконът трябва да се разклати!

Приложение: Подкожно.

Дозировка: 2 ml. Първата ваксинация се прави след 8-седмична възраст. Втората - при влошена епизоотична обстановка след 3-4 седмици. При племенни свине третата и последващи ваксинации се правят през 6 месеца.

Странични действия: 2 -4 часа след ваксинацията може да настъпи транзиторна треска съпроводена с понижен апетит и сънливост, преминаваща до 24-36 часа. Около мястото на инжектиране може да се наблюдава локална реакция, изчезваща за 2 -3 седмици.

Карентен срок: Няма.

Имунетет: Пълен имунетет се изгражда до 21-ия ден след ваксинацията.

Съхранение: На тъмно и сухо място при температура 2 - 8 0С.

Срок на годност: 18 месеца.