КЛОТЕАН

КЛОТЕАН

Производител: Биовета АД

КЛОТЕАН– инж.за ветеринарномедицинска употреба
Противотетаничен серум
CLOTEAN– inj. ad us.vet.
Опаковка:
Серумът е разфасован в стъклени флакони.
Големина на опаковката: 1 х 20 мл, 5 х 20 мл, 1 х 100 мл.
Всяка опаковка се придружава от упътване за употреба.
Фармацевтични свойства:
Серумът,когато се приложи с профилактична цел обезпечава пасивен имунитет най-малко за 7 – 10 дни.За лечебна цел се използват завишени дози и тяхният обем зависи от здравословното състояние на
третираното животно.Тези дозировки се прилагат ежедневно в продължение на 2 – 4 дни.Пасивният имунитет също продължава 7 – 10 дни след последното приложение на продукта.
Серумът съдържа глобулини способни да неутрализират специфично невротоксина образуван отClostridium tetani.
Качествен и количествен състав:
1 мл съдържа:
Активна субстанция:
Immunoserum tetanicum equinum nativum min. 300 IU/ml
Фармацевтична форма:
Инжективен продукт за пасивна имунизация срещу тетанус.
Начин на приложение:
Може да се използва подкожна,мускулна или интравенозна апликация.
По-голями обеми на дозировката трябва да се разделят и прилагат на
различни места.
Дозировка:
Профилактично– големи животни 4000-6000 МЕ /13-20 мл/
малки животни 2000-3000 МЕ /7-10 мл/
Лечебно големи животни 40000 МЕ /140 мл/
малки животни 20000 МЕ /70 мл/
Лечебните дози се прилагат ежедневно в продължение на 2 – 4 дни и след това в зависимост от здравословното състояние на третираното животно.
Предозиране:
Двойни инокулационни дози от продукта не показват нежелани въздействия
на животните за които е предназначен продукта.
По-голям обем от продукта когато се приложи на едно място може да
причини увреждане на съседните тъкани и вторични изменения.
Животни за които е предназначен продукта:
Коне, говеда, овце, кози, свине, кучета, котки и ако е необходимо други видове животни
Показания:
Пасивно имунизиране на животни по време на операции,наранявания
и др.Продуктът може да се използва с лечебна цел в начало на тетанус.
Противопоказания:
Не са познати.
Карентен срок: няма.
Бременност и лактация:
Продуктът не оказва влияние върху бременността и процеса на лактация.
Взаимодействие с други медикаменти и други форми навзаимодействие:
Не са познати.
Фармацевтични особенности
Несъвместимост
Не е позната.
Срок на годност: 24 месеца.
Използване след първо отваряне на опаковката – 14 дни.
Специални указания за съхранение:
Съхранява се на тъмно и сухо място при температура 2 до 8о С.