Посещение в Република Чехия - 03.04 - 08.04.2019

Посещение в Република Чехия - 03.04 - 08.04.2019

От 03.04 до 08.04. 2019 се проведе първото посещение в РЧехия на първите спечелили участници в съвместната програма "Лоялни клиенти" на Лекоом АД и Биовета РЧехия.
Бяха посетени завода на Биовета АД в гр. Ивановице на Хане и Международния ветеринарен панаир в гр. Храдец Кралове ,както и двудневна културна програма в столицата Прага.

Групата се състоеше от ветеринарни лекари от различни крайща на България:

  • д-р Марина Горбанова гр. Разград
  • д-р Светозар Манолов гр. Плевен
  • д-р Недко Николов гр. Бяла Слатина
  • д-р Димитрина Новакова гр. София
  • д-р Живко Димитров гр. Нови Пазар

Назад