ЛЕКООМ АД участва в срещата "С VVC на море"

ЛЕКООМ АД участва в срещата "С VVC  на море"

На 17 и 18.09.2021г. ЛЕКООМ АД участва в срещата "С VVC на море" със собствен щанд.
Присъстваха над 60 регистрирани участници.

Бяха представени продуктите на БИОВЕТА АД Република Чехия , ТЕКРО Република Чехия  и КАНВИТ Република Чехия.

Галерия

ЛЕКООМ АД участва в срещата "С VVC  на море" 64 ЛЕКООМ АД участва в срещата "С VVC  на море" 65 ЛЕКООМ АД участва в срещата "С VVC  на море" 66 ЛЕКООМ АД участва в срещата "С VVC  на море" 67 ЛЕКООМ АД участва в срещата "С VVC  на море" 68 ЛЕКООМ АД участва в срещата "С VVC  на море" 69 ЛЕКООМ АД участва в срещата "С VVC  на море" 70 ЛЕКООМ АД участва в срещата "С VVC  на море" 71

Назад