СЕМИНАР НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ ЛЕКАРИ ЗА ПРОДУКТИВНИ ЖИВОТНИ

СЕМИНАР НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ ЛЕКАРИ ЗА ПРОДУКТИВНИ ЖИВОТНИ

СЕМИНАР НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ ЛЕКАРИ ЗА ПРОДУКТИВНИ ЖИВОТНИ
акредитиран по системата за продължаващото обучение на Българския ветеринарен съюз.

На 25 и 26.11 2022 г. се проведе семинар на БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ ЛЕКАРИ ЗА ПРОДУКТИВНИ ЖИВОТНИ съвместно с БИОВЕТА АД РЧехия и ЛЕКООМ АД РБългария. Акредитирани лектори от РБългария и РЧехия - Доц. д-р Чавдар Каменов Филипов, ДВМ -  ФВМ на ЛТУ, Д-р Павел Рашка ДВМ и д-р Йозеф Зайц ДВМ, изнесоха следните лекции:             
“Неонатални диарии при телета.”
"Мероприятия  за преодоляването на неонаталните диарии по телетата"
“Някой аспекти на респираторните инфекции при  телета“
“Извършване на цезарово сечение при правостоящо животно. Оперативни техники при превъртане на сирищника“
„Мастити: клиника, диагностика и нови решения в борбата с клиничните мастити.“
Присъстваха над 70 ветеринарни лекари 28 от които новоприети в БАВЛПЖ – BAVFA .

Използвани снимки от Ветеринарна медицина | Sofia | Facebook

Галерия

СЕМИНАР НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ ЛЕКАРИ ЗА ПРОДУКТИВНИ ЖИВОТНИ 152 СЕМИНАР НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ ЛЕКАРИ ЗА ПРОДУКТИВНИ ЖИВОТНИ 153 СЕМИНАР НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ ЛЕКАРИ ЗА ПРОДУКТИВНИ ЖИВОТНИ 154 СЕМИНАР НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ ЛЕКАРИ ЗА ПРОДУКТИВНИ ЖИВОТНИ 155 СЕМИНАР НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ ЛЕКАРИ ЗА ПРОДУКТИВНИ ЖИВОТНИ 156 СЕМИНАР НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ ЛЕКАРИ ЗА ПРОДУКТИВНИ ЖИВОТНИ 157 СЕМИНАР НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ ЛЕКАРИ ЗА ПРОДУКТИВНИ ЖИВОТНИ 158 СЕМИНАР НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ ЛЕКАРИ ЗА ПРОДУКТИВНИ ЖИВОТНИ 159 СЕМИНАР НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ ЛЕКАРИ ЗА ПРОДУКТИВНИ ЖИВОТНИ 160 СЕМИНАР НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ ЛЕКАРИ ЗА ПРОДУКТИВНИ ЖИВОТНИ 161 СЕМИНАР НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ ЛЕКАРИ ЗА ПРОДУКТИВНИ ЖИВОТНИ 162 СЕМИНАР НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ ЛЕКАРИ ЗА ПРОДУКТИВНИ ЖИВОТНИ 163 СЕМИНАР НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ ЛЕКАРИ ЗА ПРОДУКТИВНИ ЖИВОТНИ 164 СЕМИНАР НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ ЛЕКАРИ ЗА ПРОДУКТИВНИ ЖИВОТНИ 165

Назад