МИКСОРЕН

МИКСОРЕН

Производител: Биовета АД

МИКСОРЕН  / MYXOREN – inj. sicc. ad us. vet.

– лиоф. инж. разтвор за ветеринарномедицинска употреба
Жива ваксина МХТ срещу миксоматоза
 Количествен и качествен състав - Лиофилизат:
Състав в 1 доза :
Активна субстанция – подкожно инжектиране:
Разредител А
Състав в 1 ml:
Natrii chloridum – 8,34 мg, Kalii chloridum – 0,21 мg
Natrii hydrogenophosphas - 2,47 мg, Kalii dihydrogenophosphas – 0,21 мg
Aqua pro iniectione – ad 1 ml
Фармацевтична форма : Разтвор за подкожно инжектиране или прилагане с двойна игла.
Фармакологични/имунологични особенности
Механизъм на въздействие:
След като ваксината се инжектира, в организма на животното се изграждат специфични антитела, които предпазват имунизираното животно срещу заболяване от миксоматоза по зайците.
Продължителността на имунитета е ограничена и зависи от възрастта на имунизираните зайци. Майчините антитела инхибират ваксиналния ефект и
поради това, животните не трябва да бъдат ваксинирани преди 4 седмична възраст. В случай на еднократна ваксинация на възраст над 10 седмици продължителността на имунитета е най-малко 6 месеца. Ако животното е имунизирано преди 10 седмична възраст то трябва да бъде реваксинирано 6 седмици по-късно и тогава имунитетът трае най-малко 6 месеца. Следващата реваксинация трябва да се извърши не по-късно от 6 месеца след последното ваксиниране. Две ваксинации годишно, а именно през пролетта и реваксиниране през лятото трябва да се извършат в развъдни стада в регионите, с неблагоприятна епизоотична обстановка.
Срок на годност: 2 години.
Срок на годност след разреждане или възстановяване съобразно указанието: 4 часа.
Специални условия  за съхранение на продукта:
Да се съхранява в хладилник ( 2оС - 8оС )
Да се пази от светлина.
Да се съхранява на сухо място.
Опаковка единични дози:
5 х 1 подкожни дози
10 х 1 подкожни дози