Няма снимка

БИОФЕЛИН PCH ваксина

Производител: Биовета АД

Ваксина за котки срещу панлевкопения, калицивирусни и херпесвирусни инфекции на възраст над 8-10 седмици