LIVACOX Q

LIVACOX Q

Производител: Биофарм АД

Жива атенуирана ваксина срещу кокцидиоза при птиците.

Показания: Ваксина за стимулиране на доживотен имунитет срещу кокцидиоза при бройлери, носачки и родители при домашните птици
(Gallus domesticus). Имунитетът се изгражда за 10 – 14 дни след ваксинацията.

Описание: Белезникава суспензия.

Състав: 1 мл от LIVACOX Q съдържа по 30,000 – 50,000 ооцисти на всяка от атенуираните линии Eimeria tenella, E.acervulina и E.maxima и
10,000 ооцисти на E.necatrix в 1% w/v воден разтвор на хлорамин В.

Начин на приложение: LIVACOX Q се прилага пер ос на 1 – 10 дневни пилета.Стъклото се разклаща добре и неговото съдържание се разрежда със съответното количество вода за пиене както е посочено по-долу. За да се осигури консумирането на цялата ваксинална доза от всяко едно пиле
жаждата се стимулира, като се прекратява даването на вода за 2 часа преди ваксинацията. Птиците трябва да изпият всичката вода съдържаща
LIVACOX Q през следващите 2 часа. LIVACOX Q може да се приложи
посредством индивидуални поилки или чрез централния воден резервоар
свързан с автоматичните поилки включително нипелната водна система.

Дозировка: Смесва се 1 мл /= 100 дози/ от LIVACOX Q в 1 литър питейна вода, т.е. съдържанието на 10 мл стъкло разредено с 10 литра вода е за ваксиниране на 1,000 пилета; съдържанието на 50 мл стъкло разредено с 50 литра вода е за ваксиниране на 5,000 пилета.

Предупреждение:
1. За ваксиниране с LIVACOX Q пилетата трябва да са здрави и отглеждани при добри зоохигиенни условия.
2. Да не се използват антикокцидийни препарати или фуразолидон в храната по време на цялия период на растеж.
3. Спира се използването на сулфонамиди и ампролиум най-малко 2 дни преди и 7 дни след ваксинацията на LIVACOX Q.
4. LIVACOX Q се разрежда само със студена вода за пиене.
5. Обезпечават се необходимият брой поилки така че всички птици да могат да поемат необходимата доза ваксина.
6. Информира се диагностичната лаборатория до която са изпратени трупове от ваксинираните пилета, че птиците са ваксинирани с
LIVACOX Q . В противен случай наличието на кокцидийни ооцисти
произхождащи от ваксината може да доведе до невярна диагноза за кокцидиоза.

Противопоказания:Няма отрицателно взаимодействие на LIVACOX Q
с други ваксинационни програми използвани в продуктивното и развъдно птицевъдство.

Карентен период: няма.

Срок на годност: Девет месеца от датата на производство.

Съхранение: Съхранява се при +2 до +8оС.Да се пази от деца.Да се пази от замръзване!

Опаковка: 10 мл (= 1,000 дози) или 50 мл (= 5,000 дози) ваксина в полиетиленови флакони със завинтващи се капачки.Картонените кутии
съдържат по 10 флакона от двата размера.

Отпуска се по лекарско предписание.

Неизползван продукт и опаковки от същия се унищожават съгласно местното законодателстнво.

Производител: BIOPHARM – Research Institute of Biopharmacy and Veterinаry Drugs a.s., Cz-254-49 Jilove near Prague,Czech Republic.