Златни точки

ПРОВЕРЕТЕ ВАШИТЕ ЗЛАТНИ ТОЧКИ / РЕГИСТРАЦИЯ

ПРОГРАМА "ЛОЯЛНИ КЛИЕНТИ"

Уважаеми колеги,

От 01.11.2017г.  при всяко закупуване на продукти на Биовета АД Република Чехия от офисите на Лекоом АД в София и страната ще Ви бъдат натрупани бонус точки в нашата програма , които ще бъдат отразявани в документите за доставка .На всеки три месеца ще се извършва отчитане на натрупаните бонус точки и всеки събрал 5000 точки ще получава една   ,,Златна точка,, с индивидуален номер. Наличието на 1,2,3 или 5  ,,златни точки,, ще Ви дадат възможност за посещение на семинари ,изложби, завода на Биовета АД в РЧехия или изложбата в Храдец Кралове РЧехия. Точна програма с мероприятията през годината и необходимите ,, Златни ,, точки за тях ще бъде обявявана на сайта до края на м.януари  всяка година.

- ,,Златните ,, точки се натрупват за период от 2 години

- ,,Златните ,,точки се изразходват до края на двугодишния период или най-късно до края на първата година на след-ващия двугодишен период,като за дадено мероприятие може да се комбинират точки от стария и новия период.

- ,,Златните ,,точки са безименни и могат да се разменят между колеги , но за целта трябва да се уведомява адми-нистратора.

- ,,Златните ,,точки не използвани за периода 2+1 години се загубват.

- ,,Златните ,,точки които трябва да се използват за дадено мероприятие трябва да са натрупани най-късно до три месеца преди него.

- Бонус точките при всяка покупка се натрупват в сметката Ви след извършване на плащането.

- Натрупаните бонус точки в края на всеки двугодишен пе-риод , недостигащи за една ,,Златна точка ,, се нулират.

- Не е нужна първоначална регистрация за участие в про-грамата ,,Лоялни клиенти ,, достатъчна е покупка по реда  и условията уточнени с нашите търговски представители.

- Справка за натрупаните бонус точки може да получите от търговския офис на Лекоом АД доставящ Ви продуктите на Биовета АД РЧехия.

- Справка за натрупаните ,,Златни ,, точки може да получите от администратора.

За всякакви възникнали въпроси се обръщайте към търговските ни представители в гр.Добрич - 0887859711 , гр.Монтана - 0878303171 , гр.Разград -  0878303174, гр.Сливен - 0878303332  и гр.София - 0878303161.

Екипът на   ЛЕКООМ АД