Няма снимка

ДИАГНОСТИЧЕН КИТ ЗА АНТРАКС

Производител: Биовета АД

DIAGNOSTIC KIT ANTRAX – ad us.vet.

ДИАГНОСТИЧЕН КИТ ЗА АНТРАКС– за ветеринарномедицинска употреба

Диагностичен кит за антракс чрез използване на реакция преципитация

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

- Положителен преципитиращ серум Bacilus anthracis. Серумът е получен отмагарета или мулета и съдържаспецифични антитела срещу B.anthracis, консервиран с мертиолат.

Положителен антраксен екстракт– екстракт от вирулентен щам на B.anthracis. Той е стандартизиран със специфичен серум и отрицателна контрола.

Отрицателен серум– конски серум без антитела срещу B.anthracis, B.cereus  и B.subtilis консервиран с мертиолат.

 Показания за употреба

За диагноза на антракс чрез използване на реакция преципитация по  Асколи.

Противопоказания

Няма.

 Специални предпазни мерки при употреба

Специални предпазни мерки за животните при употреба на продукта

Няма.

 Несъвместимости

Не са познати.

Срок на годност

2 години.

В случай на комплектоване на кита с компоненти от различни партиди най-късият срок на годност се приема за валиден.

Специални предпазни мерки за съхранение на продукта

На сухо и тъмно място при температура от 2 – 8оС.

 Вид и естество на първичната опаковка

Китът съдържа:

Положителен преципитиращ серум B.anthracis 5 мл

Положителен антраксен екстракт  1 мл

Отрицателен серум  1 мл