Няма снимка

КИТ ЗА ДИАГНОЗА НА БРУЦЕЛОЗАТА

Производител: Биовета АД

КИТ ЗА ДИАГНОЗА НА БРУЦЕЛОЗАТА - РЕАКЦИЯ ЗА СВЪРЗВАНЕ НА КОМПЛЕМНТА (РСК)

Кит за диагноза на бруцелозата чрез използване на реакция

за свързване накомплемента (РСК)

Diagnostic kit for brucellosis using the method of complement

bondreaction(CBR)

Съдържание на продукта:

Антиген Brucellaabortusза РСК  10 мл

Контролен положителен серум ВА  1 мл

Хемолитичен амбоцептор  1 мл

Комплемент от морско свинче  1 мл

Разтвор за възстановяване  2 мл

Концентриран буфериран физ.разтвор по Mayer 100 мл

Описание на продукта: Антигенът е жълтеникава течност, положителният серум е розова течност, Лиофилизираният комплемент е розовеещ порозен материал, разтворът за възстановяване и концентрираният буферирен физиологичен разтвор на Mayerса безцветни течности.

Приложение:Китът се използва за серологична диагноза на бруцелозата чрез реакция за свързване на комплемента.

Начин на използване: виж упътването.

Вид на опаковката:Картонена кутия съдържащи стъкла затворени с гумена запушалка и алуминиева капачка.

Големина на опаковката: 1 х 10 мл антиген, 1 х 1 мл положителен серум, 1 х 1 мл хемолитичен амбоцептор, 1 х 1 мл комплемент от морско свинче, 1 х 2 мл разтвор за възстановяване, 1 х 100 мл концентриран буфериран физиологичен разтвор на Mayer.

Упътване за употреба: приложено към кита.

Съхранение:При температура от 2 до 8оС на сухо и тъмно място.

Срок на годност: 12 месеца.

Големина на предлаганата мостра: 1 кит.