02.07.2022г. в гр. София в Дома на БФС се проведе Общото събрание на БАВЛПЖ

02.07.2022г. в гр. София в Дома на БФС се проведе Общото събрание на БАВЛПЖ

На 02.07.2022г. в гр. София в Дома на БФС се проведе Общото събрание на БАВЛПЖ - БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ ЛЕКАРИ ЗА ПРОДУКТИВНИ ЖИВОТНИ и обучителен семинар.

Лекторите  проф. д-р Станимир Йотов, д-р Йозеф Зайц ДВМ, доц. д-р Чавдар Филипов ДВМ, д-р Игнат Георгиев и д-р Пламен Маруцов представиха следните теми:

- Продуктова презентация на Рихтер Фарма
- Актуални бактериални заболявания по ДПЖ - Листериоза и Паратуберкулоза
- Основни аспекти при приложението на сексирана сперма при млечни крави
- Ранна диагностика на бременността при продуктивни крави. Решение на АГ проблеми
- Нови решения в борбата с клиничните мастити
- Някои аспекти на имунологията и ваксинологията в говедовъдството и продуктите на Биовета АД РЧехия.

Участниците получиха сертификат, носещ 10 т. по СИСТЕМАТА ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ на Българския ветеринарен съюз.

Галерия

02.07.2022г. в гр. София в Дома на БФС се проведе Общото събрание на БАВЛПЖ 76 02.07.2022г. в гр. София в Дома на БФС се проведе Общото събрание на БАВЛПЖ 78 02.07.2022г. в гр. София в Дома на БФС се проведе Общото събрание на БАВЛПЖ 79 02.07.2022г. в гр. София в Дома на БФС се проведе Общото събрание на БАВЛПЖ 80 02.07.2022г. в гр. София в Дома на БФС се проведе Общото събрание на БАВЛПЖ 81 02.07.2022г. в гр. София в Дома на БФС се проведе Общото събрание на БАВЛПЖ 82 02.07.2022г. в гр. София в Дома на БФС се проведе Общото събрание на БАВЛПЖ 83 02.07.2022г. в гр. София в Дома на БФС се проведе Общото събрание на БАВЛПЖ 84 02.07.2022г. в гр. София в Дома на БФС се проведе Общото събрание на БАВЛПЖ 85 02.07.2022г. в гр. София в Дома на БФС се проведе Общото събрание на БАВЛПЖ 86 02.07.2022г. в гр. София в Дома на БФС се проведе Общото събрание на БАВЛПЖ 87 02.07.2022г. в гр. София в Дома на БФС се проведе Общото събрание на БАВЛПЖ 88 02.07.2022г. в гр. София в Дома на БФС се проведе Общото събрание на БАВЛПЖ 89 02.07.2022г. в гр. София в Дома на БФС се проведе Общото събрание на БАВЛПЖ 90 02.07.2022г. в гр. София в Дома на БФС се проведе Общото събрание на БАВЛПЖ 91 02.07.2022г. в гр. София в Дома на БФС се проведе Общото събрание на БАВЛПЖ 92 02.07.2022г. в гр. София в Дома на БФС се проведе Общото събрание на БАВЛПЖ 93 02.07.2022г. в гр. София в Дома на БФС се проведе Общото събрание на БАВЛПЖ 94 02.07.2022г. в гр. София в Дома на БФС се проведе Общото събрание на БАВЛПЖ 97 02.07.2022г. в гр. София в Дома на БФС се проведе Общото събрание на БАВЛПЖ 95 02.07.2022г. в гр. София в Дома на БФС се проведе Общото събрание на БАВЛПЖ 96

Назад