LIVACOX Т

LIVACOX Т

Производител: Биофарм АД

Жива атенуирана ваксина срещу кокцидиоза при птиците три валентна.

1 мл от LIVACOX T /= 100 дози/ съдържа 30,000 – 50,000 живи спорулирали ооцисти на всяка от атенуираните линии на Eimeria
acervulina, E.maxima  и  E.tenella в1% w/v воден разтвор на хлорамин В.
1 доза от LIVACOX T осигурява 300 – 500 от всеки от гореспоменатите видове за пиле.

Показания
Профилактика срещу кокцидиоза приченена от видовете Eimeria при  домашни птици /Gallus domesticus/отглеждани в клетки или на постеля.

Външен вид
Белезникава суспензия.

Период за ваксинация
Пилетата трябва да се ваксинират на възраст от 1 до 10 дни.Обаче по-късна ваксинация е също възможна. Имунитетът се изгражда за 10 до
14 дни след ваксинацията.
В случай на нарастващ риск от кокцидиоза / напр.проява на кокцидиоза в предишни неваксинирани стада /, е препоръчителна ранна ваксинация за подтискане размножението на теренните кокцидии в птичарника.

Начин на приложение
LIVACOX ваксините се прилагат или пер ос чрез водата за пиене или при еднодневни пилета в люпилната могат да се използват аерозолни апарати / напр.LIVASPREY /.

Приложение чрез водата за пиене.
LIVACOX трябва да се разреди със съответното количество питейна вода и да се даде на пилета на 1-10 дневна възраст.Консумираната вода е в зависимост специално от възрастта на пилетата, породата на пилета и температурата на околната среда.

За да се обезпечи консумирането на цялата ваксинална доза от всяко отделно пиле, жаждата се стимулира чрез спиране на водата за пиене
2 часа преди ваксинацията.Количеството медикаментозна вода трябва да бъде достатъчно голямо, за да не се изпие за по-малко от 1 час. От друга страна, в случай на твърде голямо количество разредена във водата ваксина може да се получи седиментиране на ооцистите и непълна ваксинация. Птиците трябва затова да изпият всичката вода съдържаща LIVACOX през следващите 2 часа.

LIVACOX може да се даде по 2 начина - с индивидуални поилки или чрез централния  водоснабдителен резервоар свързан с автоматични поилки включващи нипелна водоподаваща система.В случай на различна плътност на пилетата в някоя част от птичарника е необходимо да се поставят съответния брой допълнителни поилки така,че  всички птици да могат да получат пълна доза ваксина.

Бутилката се разклаща добре и ваксината се разрежда със съответното количество вода за пиене както е отбелязано по-долу.

Дозировка
Използва се следната формула за да се даде оптималното количество вода за разреждане на ваксината:
1 литър вода за всеки 1000 пилета и всеки ден от тяхната възраст.

Например:
За ваксиниране на 5000 пилета на четиридневна възраст се разреждат 50 мл / 1 мл = 100 дози / от LIVACOX в 5 х 4 = 20 литра питейна вода.